Prispejte nám 2%

Aj tohto roku nám môžete prispieť 2%.

Za AIKIDO KEIKO DOJO Levoča srdečná vďaka    Miťo

Potrebné tlačivá:  Vyhlasenie2023.pdf

                           Potvrdenie_za_2022.pdf