Čestní členovia

Ladislav Ogurčák

2. dan Aikikai  

S bojovými umeniami, presnejšie s karate, som začal v roku 1978.

Na jeseň roku 1989 v Bratislave, ako vysokoškolský študent som navštívil stáž pána Rudolfa Varszegyho, ktorý demonštroval ukážky aikido.

Bol to môj prvý kontakt s aikido, ktorý bol taký očarujúci, že to pretrváva dodnes. Moje prvé pravidelné vyučovanie pre detí a dospelých sa začalo v roku 1990 na FTVŠ UK.

O dva roky neskôr som dokončil štúdium učiteľstva a trénerstva na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave a stal som sa trénerom 1. triedy so špecializáciou karate.

O dva roky neskôr som sa vrátil do Levoče, rodného mesta, kde som založil Aikido Keiko Dojo a postupne som bol nápomocný pri zakladaní mnohých aikido centier po celom východnom Slovensku.