Čestní členoviaLadislav Ogur?ák

2. dan Aikikai  

S bojovými umeniami, presnejšie s karate, som za?al v roku 1978.

Na jese? roku 1989 v Bratislave, ako vysokoškolský študent som navštívil stáž pána Rudolfa Varszegyho, ktorý demonštroval ukážky aikido.

Bol to môj prvý kontakt s aikido, ktorý bol taký o?arujúci, že to pretrváva dodnes. Moje prvé pravidelné vyu?ovanie pre detí a dospelých sa za?alo v roku 1990 na FTVŠ UK.

O dva roky neskôr som dokon?il štúdium u?ite?stva a trénerstva na FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave a stal som sa trénerom 1. triedy so špecializáciou karate.

O dva roky neskôr som sa vrátil do Levo?e, rodného mesta, kde som založil Aikido Keiko Dojo a postupne som bol nápomocný pri zakladaní mnohých aikido centier po celom východnom Slovensku.What Are The Best Jordans To Buy, air Jordan The Best, the Best Air Jordan V 5 http://jordansportsoutlet.com/584-What-Are-The-Best-Jordans-To-Buy-Air-Jordan-The-Best-The-Best-Air-Jordan-V-5.html