Aikido

„Ak beží človek po nesprávnej ceste, vzdiaľuje sa pravde viac, čím je schopnejší a rýchlejší.“ (Francise Bacon)

 
Aikido – je bojové umenie japonského pôvodu, ktoré sa vonkajšiemu pozorovateľovi javí, ako súbor detailne vypracovaných sebaobranných techník, ktoré sa opierajú o prírodné zákony kruhu a špirály. Zdôrazňuje vplyv, časovanie a vnútornú silu na neutralizovanie útoku súpera. Aikido sa nezameriava na údery a kopy, skôr využíva energiu útoku na jeho neutralizáciu. Z toho vyplýva obranný charakter umenia. Napokon útok a obrana sú rovnaké. Samotné techniky sa nevykonávajú staticky, dôraz sa naopak kladie na dynamiku pohybu.
 
Aikido je prekrásne umenie pre deti, ženy a mužov rôzneho veku, ktoré učí študentov koordinácii, sile, rovnováhe, odpusteniu a pokoju. Základom je snaha po dosiahnutí dokonalosti pohybov v ich vzájomnej rovnováhe.
 

Aikido ako samostatné bojové umenie bolo vyvinuté na prelome minulého storočia Moriheiom Uešibom (na obr.) z Akidžucu. Po smrti zakladateľa pokračoval v rodinnej tradícií jeho syn Kisshomaru Uešiba, ktorý sa zaslúžil o šírenie aikida vo svete. V súčasnosti udržuje rodinnú tradíciu vnuk zakladateľa Moriteru Uešiba. Línia alebo štýl reprezentovaný rodinou Uešiba je označovaný ako a i k i k a i. Dnes existujú rôzne štýly a školy ako Tomiki Aikido, Iwama-Ryu, Ki-Aikido, Yoshinkan, ktoré založili priami žiaci Ó - senseia. Centrálnym dódžó v rámci línie aikikai je Hombu dódžó v Tokiu, v ktorom vyučujú členovia rodiny zakladateľa. Prvou európskou krajinou, odkiaľ sa začalo šíriť aikido po celom starom kontinente bolo Francúzsko. Na Slovensku sa aikido udomácnilo na jeseň 1989 zásluhou pána R. Varszegyho z Maďarska.