OZNAM - začiatok cvičenia.


Ahojte!

A je to tu. V pondelok t.j. 12.10.2020 začíname z cvičením. Začiatok cvičenia sa nemenil (sekcia tréningy). Pred vstupom do haly sa bude merať teplota, treba dodržiavať všetky hygienické opatrenia určené prenajímateľom telocvične. Dezinfekcia rúk, rúška v interiéri, odstup 2m.

Všetci cvičiaci starší ako 18 rokov pred vstupom do haly vyplnia tlačivo (bude u správcu haly) o bezinfekčnosti.

Deti do 18 rokov prinesú vypísané a podpísané tlačivo zákonným zástupcom. Tlačivo je nad týmto článkom kde si ho môžte stiahnuť a vytlačiť.

Bez podpísaného tlačiva nebude umožnený vstup na cvičenie.  

 Teším sa na Vás Miťo